Contact: info@islamichina.com

Halal Restaurant Search

Facebook

Facebook Image

Home Lanzhou Halal Restaurants

Lanzhou Halal Restaurants

Lanzhou Halal Restaurants
Datanggong Halal Restaurant

Cuisine: Northwest China Muslim Cuisine
Add: No. 270, Jiangouyan, Xiaoxihu, Lanzhou
Tel: 0931-2661111
Location: Near Lanzhou West Bus Station

More Details

Lanzhou Halal Restaurants
Yunfeng Halal Restaurant

Cuisine: Northwest China Muslim Cuisine
Add: No. 328, South Binhe Road, Qilihe District, Lanzhou
Tel: 0931-8478661
Location: 

More Details